Zákazník nabývá vlastnická práva (nikoliv autorská, která náleží fotografovi). Není dovoleno využívat fotografie ke komerčním účelům, propagaci či prodeji třetí straně. Také není dovoleno jakkoliv fotku upravovat a prezentovat ji jako dílo fotografa.
Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (např. použití barevných filtrů na instagramu) a zveřejňovat jako dílo autora.

Pokud se jedná o produktové focení, nemusíte se bát o své produkty. Skladuji je na suchém a temném místě, aby nedošlo k porušení produktů. Pokud bude potřeba jakkoliv do produktů zasáhnout, řekneme si předem v e-mailu. (Rozbalení produktů z celofánu, plastového obalu, porušení originálního balení atp.)

Focení probíhá na předem domluveném místě v předem domluvený čas. Pokud nebude čas dodržen o 30 minut bez předchozí informace, automaticky propadá Vámi zaplacená záloha.Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena. Náhledy z fotografií z galerie nikde nezveřejňujte ani nijak graficky neupravujte (např. odstranění loga) dle autorského zákona č.121/2000 sb. bez souhlasu fotografa, jsou určeny pouze pro výběr fotografií k retuši. Klient nesmí fotografie pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech bez předchozí domluvy s fotografem. Neupravené fotky ani rawy neposkytuji. Obdržíte vždy pouze Vámi vybrané upravené fotografie. Bez mého souhlasu je zakázáno jakkoliv do mnou upravené fotografie zasahovat.
Reklamace:
Reklamace na hotové fotografie musí být uplatněna písemnou formou, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však 1 měsíc ode dne doručení hotových fotek ke kontrole. Fotograf nemá odpovědnost za špatně odvedenou práci vizážistky či kadeřnice. K make-upu i účesu je možné se před začátkem, či v průběhu fotografování vyjádřit a případně provést změnu. Po skončení fotografování či po předání náhledů k výběru nikoli. Také není důvodem k reklamaci nespokojenost s Vaším vzhledem, váhou, špatně zvoleným oblečením, odrostlými a neumytými vlasy, neupravenými nehty, nevyžehleným oblečením atd. Při fotografování se Vás snažím vést a radit, jak je vhodné si stoupnout či se tvářit. Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek či představa zpracování fotek dle zákazníka, která je zcela odlišné od stylu fotografa. Nepřebírám odpovědnost za vzhled, kvalitu tisku, provedeného u jiných dodavatelů.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
Na základě evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vás musím informovat o rozsahu zpracování vašich osobních údajů. Od klienta jsou vyžadovány jen nezbytně nutné osobní údaje, jako je celé jméno, emailová adresa a telefon. Tyto údaje slouží pro vyřízení objednávky poptávaných služeb a zajištění předání hotové zakázky. Klientem uvedené údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu a nemá k nim přístup nikdo neoprávněný.
Klientem uvedené osobní údaje neslouží k rozesílání obchodních nabídek, newsletterů a nejsou poskytovány třetím stranám.
Klient má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený na těchto webových stránkách.
Zpět na záložku kontakt