MICHAELA HAJNOVÁ
produktová fotografka
FASHION STORY
PRODUKTOVÁ FOTOGRAFIE
SOCIÁLNÍ MÉDIA

Poslední projekty

Venira

TEST

TEST

Michaela Hajnová je produktová a fashion fotografka. Její práce je dominantně zaměřena na produktovou fotku, dále se také zabývá fashion, lifestyle a tvorbou obsahu na sociální sítě. Po úspěšné maturitě v oboru grafiky se vrhla do praxe a sbírání zkušeností. Při studiu absolvovala stáž ve známém e-shopu, kde se postupně vypracovala na pozici hlavní fotografky. Tvořila produktové fotografie, kreativní obsah na sociální sítě a kampaňové vizuály všeho druhu. Po této téměř dvouleté zkušenosti se rozhodla jít na volnou nohu sbírat další zkušenosti. Ve fotce hledá osobitý styl a způsob, jak se odlišit. Nafotila již tisíce produktů od šperků, módy, kosmetiky až po nejrůznější technické materiály a činnosti. Ke každému klientovi přistupuje individuálně a snaží se co nejvíce nacítit a podtrhnout koncept značky.
Michaela Hajnova is product and fashion photographer. Her work is predominantly focused on product photography, but she also engages in fashion, lifestyle, and content creation for social media. After successfully graduating in graphic design, she dove into practice and gaining experience. While studying, she completed an internship at a well-known e-shop, where she gradually worked her way up to the position of head photographer. She created product photographs, creative content for social media, and campaign visuals of all kinds. After nearly two years of this experience, she decided to go freelance to gather further experience. In photography, she seeks a distinctive style and a way to stand out. She has photographed thousands of products, from jewelry, fashion, cosmetics to various technical materials and activities. She approaches each client individually, striving to deeply understand and highlight the brand's concept.